- BlueView Apeldoorn

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wat is een 'social firm' ?

Bij BlueView werken mensen die vallen onder de participatiewet (WSW,  WWB en Wajong), maar BlueView is met nadruk geen sociale werkplaats. We omschrijven BlueView beter als een zogenaamde 'social firm'.

Een ‘social firm’ is een organisatie die in ieder geval voldoet aan de volgende kenmerken:

  • In de missie, visie en bedrijfsdoelen is sprake van een sociaal en/of maatschappelijk doel (NB. Niet te verwarren met een GOED doel, het betreft géén liefdadigheidsinstelling);

  • Er is sprake van een duurzame toekomst en continuiteit die mogelijk zijn door een gezonde financiering én exploitatie;

  • De personele samenstelling bestaat grotendeels uit mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt;


Een 'social firm' onderscheidt zich van een regulier commercieel bedrijf door niet in de eerste en meest voorname plaats financiële doelen na te streven. Ondernemerszin, kennis, kunde, gezonde financiering en ‘winst’ zijn vooral ondersteunend aan een ander doel, met name het scheppen van werkgelegenheid voor mensen die geen ‘gewone’ baan kunnen bemachtigen. Maar een 'social firm' is geen overheids- of non-profit instelling. Er is sprake van producten en/of diensten ten behoeve van een markt en klanten. Er zijn opdrachtgevers die normale eisen stellen aan kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en service. Er heerst dan ook een bedrijfsmatige cultuur, waarin van alle medewerkers prestaties naar vermogen wordt verwacht.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu